Мобилен уред за защита от комари, мухи и гризачи

Мобилен уред за защита от комари, мухи и гризачи

SKU: 50000
лв36.00Цена

Isotronic Мобилен Уред против комари, мухи, хлебарки, мишки и плъхове с обхват от 6 м. в радиус. Ефективена, удобна и лесно преносима защита от насекоми и гризачи.

Телефон за поръчки +359 877 293 664
Безплатна доставка за цяла България!
Гаранция 24 месеца!

 • Подробно описание

  Мобилен уред против комари, мухи и гризачи с осцилирани високочестотни звуци с обхват 6 м. в радиус

  Иновативният и мобилен уред с батерии действа ефективно за защита от досадни вредители като комари, мухи, мишки и хлебарки. Уредът отблъсква насекомите и гризачите посредством излъчването на ултрависоки звукови интервали. Готов за употреба с батерии (включени в комплекта), без да е необходимо включване към електрическата мрежа и монтаж. Интегрираната пулсираща интервална верига OSZI.10.0 TECHNOLOGY (осцилираща честотна технология) предотвратява привикването на вредителите към излъчвания звук. Интегрираният контрол на силата на звука позволява индивидуално да се променя силата на ултразвуковия тон при високо чувствителни хора или при сън.


  Технически данни

  Захранване: с 1 батерия CR2032 3V (налична в комплекта);
  Област на действие: около 40 кв.м в помощение или 6 м. в радиус на открито ;
  Отблъскващ ефект: посредством осцилираща честота;
  Интервал на излъчване: на всеки 3 секунди;
  Работна честота: 7-23 kHz +- 10 % около 80 dB;
  Превключвател: ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF). Когато веднъж натиснете десния бутон (ВКЛ./ИЗКЛ) светва синя лампа и устройството се включва. При повторно натискане на бутона светва червена лампа и устройството се изключва;
  Контрол на звука: интегриран регулатор +/- ;

  Особености: мобилен

  Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради подобрения в уреда.

  Указания за сигурност: Гаранцията не покрива износващите части (например батерии, каишка) и щети причинени от неспазване инструкциите за експлоатация.За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност. Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение. При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания. Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист. Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация. Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.

  Общи указания: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.

  Указания за опазване на околната среда: след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.

  Безплатна доставка в България!