top of page
Уред за унищожаване на комари, бълхи, мухи, мушици

Уред за унищожаване на комари, бълхи, мухи, мушици

SKU: 25160
лв34.00Цена
Isotronic Black&White Уред-капан с високо напрежение за унищожаване на комари, бълхи, мухи и плодови мушици.

Телефон за поръчки +359 877 293 664
Безплатна доставка за цяла България!
Гаранция 24 месеца!
 • Подробно описание

  Isotronic B&W уред − капан с високо напрежение за унищожаване на комари, мухи, бълхи и плодови мушици, за 30 кв.м, с батерии

  Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате уреда Isotronic B&W. Използвайте уреда в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията Ви няма да бъде валидна.

  Иновативният и мобилен уред с батерии действа силно ефективно против комари, бълхи плодови мушици. Областтите на приложение с този уред са: жилищни помещения, кухни, работни помещения, къмпинг, лодки и открити сгради, където пребивават нежеланите насекоми. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа. За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии. Просто го поставете там където желаете и го включете.

  Функционално описание на уреда: Уредът не използва химически вещества и с това не замърсява околната среда. Лесно проникващите хапещи комари и мухи се привличат от излъчващата се от уреда ултравиолетова светлина. По този начин инсектите попадат на решетка под която се намират електроди, които ги унищожават без това да е опасно за хората.

  Въвеждане в експолатация

  1. Убедете се че уреда няма повреди свързани с транспорт и др. подобни.

  2. Препоръчва се уреда да се поставя на такива места, които насекомите предпочитат да посещават (например около обувки, около кошници и фруктиери с плодове). Не поставяйте уреда в близост до други източници на светлина. За препоръчване е уреда да се поставя в тъмната част от защитаваното помещение. Поставете уреда в посока където искате да защитавате дадено помещение.

  3. Не окачвайте уреда пред отворени прозорци или врати, тъй като тогава летящите насекоми трудно ще попаднат на решетката с електродите.

  Технически данни

  Захранване: 4хАА Mignon (не са налични с уреда)
  Консумация на енергия: около 45 mA
  Област на действие: около 30 кв.м
  UV LED: продължителност на светене до 20 000 часа
  Високо напрежение: 600 V (под решетката)
  Превключвател на степени: с превключвател ON/OFF за високо напрежение (за комари, плодови мушици и бълхи).

  Смяна на батериите 1. Свалете капака на уреда; 2. Остранете старите батерии; 3. Поставете новите батерии, с параметри Mignon (AA). Внимавайте при това за правилния поляритет, които е показан в основата на кутията; 4. Поставете обратно капака на уреда (силно притеснете).

  Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради подобрения в уреда.

  Указания за сигурност

  Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност.

  Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение. При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания. Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист. Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.

  Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място. Този уред не е подходящ за използване от хора (включително от деца), с намалени телесни или умствени умения. Децата трябва да се контролират за да не си играят с уреда.

  Внимание: уредът да не се използва в плевни, обори и подбни места поради опасност от пожар.

  Внимание: уредът разполага с високо напрежение.

  Гаранция: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.

  Указания за опазване на околната среда: след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.

  Безплатна доставка в България!

bottom of page