Уред с ултразвук против комари и бълхи

Уред с ултразвук против комари и бълхи

SKU: 70505
лв40.00 Редовна цена
лв34.00Продажна цена
Isotronic BEETLE L2 Уред с ултразвук против комари и бълхи за 30 кв.м и радиус от 6 м за открити площи. Ефективена, удобена и лесно преносима защита от комари и бълхи.

Телефон за поръчки +359 877 293 664
Безплатна доставка за цяла България!
Гаранция 24 месеца!
 • Подробно описание

  Isotronic Isotronic Bettle L2 Уред с ултразвук против комари и бълхи, за 30 кв.м и радиус от 6 м за открити площи

  Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате уреда. Използвайте уреда с ултразвук в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията Ви няма да бъде валидна.

  1. Описание на продукта Isotronic Bettle L2 Иновативният и мобилен уред с батерии действа силно ефективно против комари и бълхи. С това устройство Вие получавате един модерен уред за прогонване на комари и бълхи. Уредът излъчва ултразвукови сигнали в диапазон от 7000 Hz. Този специален интервал в тоновете дава възможност за защит на закрити площи от 30 кв.м, а при открити площи защитава територия в радиус от 6 м. Тъй като тези честотни тонове са неприятни за нежеланите животни и насекоми, те напускат територията. Като територии за защита с уреда се явяват градини, ниви, лозя, тавански помещения, открити сгради, лодки и други помещения където пребивават нежеланите насекоми. Уредът е особено подходящ за хора обичащи туризъм, лов, риболов, каране на лодки, велосипеди и използващи къмпинг. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа. Интегрираното LED осветление Ви помага по-добре да работите с уреда в много от ситуациите. За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии. Просто го поставете там където желаете и го включете.

  Функционално описание на уреда: благодарение на иновативната си електроника уреда консумира минимално количество енергия. Уредът излъчва високочестотни тонове на интервали. Тези тонове отблъскват насекомите. Моля внимавайте за това, че първоначално уреда е поставен на положение − пауза на превключвателя и когато желаете да задействате уреда трябва да го превключите в положение за работа.

  Технически данни Isotronic Bettle L2

  Захранване: 2хААА Micro батерии (не са налични с уреда);
  Област на действие: около 30 кв.м за затворени помещения и около 6 м в радиус на открити площи;
  Честота: 7000 Hz +- 10%;
  Контрол на звука: на степени;
  Принадлежности: LED интегрирано фенерче с превключвател ON/OFF.

  Смяна на батериите: 1. Свалете капака на уреда; 2. Остранете старите батерии; 3. Поставете новите батерии, с параметри Micro (AAA). Внимавайте при това за правилния поляритет, който е показан в основата на кутията на батериите; 4. Поставете обратно капака на уреда.

  Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда Isotronic Bettle L2, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради подобрения в уреда.

  Указания за сигурност Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност. Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение. При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания. Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист. Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация. Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.

  Общи указания: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.

  Указания за опазване на околната среда: след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.

  Безплатна доставка в България!