top of page
Уред с ултразвук срещу мишки и комари

Уред с ултразвук срещу мишки и комари

SKU: 77010
лв67.00 Редовна цена
лв49.00Продажна цена
Isotronic M & M Уред с ултразвук против мишки и комари с обхват на действие 30 кв.м. Мобилен уред с ултразвук за прогонване на мишки и унищожаване на комари (с високо напрежение) на открито и в помещения.

Телефон за поръчки +359 877 293 664
Безплатна доставка за цяла България!
Гаранция 24 месеца!
 • Подробно описание

  Описание на продукта: Иновативния, комбинирант и мобилен уред с батерии действа силно ефективно срещу мишки и комари. Уредът излъчва ултразвукови сигнали в диапазон от 7000-23000 Hz.

  Този специален интервал в тоновете дава възможност за прогонване на вредителите и защита на площи от 30 кв.м. Тъй като тези честотни тонове са неприятни за нежеланите животни и насекоми, те напускат територията след няколко дни. Територии за защита, на които може да поставите  уреда се явяват открити сгради, лодки и други помещения където пребивават нежеланите гризачи и насекоми.

  Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа. За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели или други подобни, които се нуждаят от ел. захранване, този уред от нов тип и може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии. Просто го поставете там където желаете и го включете.

  Функционално описание на уреда: благодарение на иновативната си електроника уреда консумира минимално количество енергия, поради което е изключително енерго спестяващ. Уредът излъчва високочестотни тонове на определени интервали. Тези тонове отблъскват гризачите и насекомите и ги принуждават да напуснат тази територия. Моля внимавайте за това, че първоначално уреда е поставен на положение − пауза на превключвателя и когато желаете да задействате уреда трябва да го превключите в полoжение за работа.

  Уредът не използва химически продукти и с това не замърсява околната среда. Лесно проникващите хапeщи комари и се привличат от излъчващата се от уреда ултравиолетова светлина. По този начин инсектите попадат на решетка под която се намират електроди, които ги унищожават без това да е опасно за хората.

  Въвеждане в експолатация 1. Препоръчва се уреда да се поставя на 1,5 до 3 м височина от пода. LED светлината привлича насекомите. Не поставяйте уреда в близост до други източници на светлина. За препръчване е уреда да се поставя в тъмната част от защитаваното помещение. Поставете уреда на разстояние от хора и хранителни продукти, за да имат насекомите възможност да попаднат по-лесно на уреда. По възможност затворете вратите и прозорците на помещението. 2. Не окачвайте уреда пред отворени прозорци или врати, тъй като тогава летящите насекоми трудно ще попаднат на решетката с електродите.

  Технически данни

  Захранване: 3хААА Micro 850 mA зареждащ се акумулатор (наличен с уреда)
  Работа с USB: с наличен USB кабел
  Захранване с USB: посредством USB кабел в продължение на 12 часа. Налице е защита от презареждане.
  Област на действие: около 30 кв.м
  Честота: 7-23 kHz +- 10%, max 65 dB.
  Показание при зареждане: LED показание при зареждане. При зареждане светлината е на интервали, а при достигане до пълно зареждане светлината е непрекъсната.
  UV LED: продължителност на светене до 20 000 часа.
  Високо напрежение: 600V (под решетката)
  Превключвател на степени: с превключвател ON/OFF за високо напрежение + ултравиолетова светлина (за комари, плодови мушици и бълхи) и с друг превключвател ON/OFF за излъчване на ултразвук (за гризачите).
  Уредът е снабден с технология Schwell-Frequenz-Technologie (SFT), която не позволява на гризачите да привикват със звука.

  Смяна на акумулатора 1. Развийте винтовете и свалете капака на уреда. 2. Остранете стария акумулатор. 3. Поставете новия акумулатор, с параметри Micro (AAA) и тип Ni-MH с 1,2V и 850 mA. Внимавайте при това за правилния поляритет, който е показан в основата на кутията. 4. Поставете обратно капака на уреда (силно притиснете) и завийте винтовете.

  Общи указания: Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради подобрения в уреда.

  Указания за сигурност Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност.

  • Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.
  • При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.
  • Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.
  • Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.

  Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.

  Внимание: Уредът да не се използва в плевни, обори и подобни места поради опасност от пожар. Внимание: Уредът разполага с високо напрежение.

  Гаранция: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.

  Указания за опазване на околната среда: след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.

  Безплатна доставка в България!

bottom of page