top of page
Уред срещу змии, къртици, мишки, плъхове и мравки

Уред срещу змии, къртици, мишки, плъхове и мравки

SKU: 70045
лв73.00Цена
Isotronic Solar Diamant Соларен уред с ултразвук против мравки, змии, надземни (мишки и плъхове) и подземни (къртици) гризачи, за 1000 кв.м.

Телефон за поръчки +359 877 293 664
Безплатна доставка за цяла България!
Гаранция 24 месеца!
 • Подробно описание

  Isotronic Solar Diamant Соларен уред с ултразвук против мравки, змии, надземни (мишки и плъхове) и подземни (къртици) гризачи.

  С това устройство Isotronic вие получавате един модерен уред за прогонване на мравки, змиии, надземни и подземни гризачи.  Перфектната комбинация между висококачествена електроника и соларен панел помага на уреда да работи дори и при липса на слънчеви дни.  Уредът предизвиква кварцови трептения в интервал от 60 сек. (изключено: 57 сек.; включено: 3 сек.) с честота от 400 - 1000 Hz +/- 50 Hz.

  Специалните трептения покриват област на действие от около 1000 кв.м. Този обхват може да варира в зависимост от структурата на почвата. Тъй като кварцовите трептения влияят на нервната система на гризачите и са непоносими за тях, след няколко дни те се преместват в друг регион.

  Уредът не пречи на останалите полезни насекоми, поради факта че излъчваните честоти влияят на мравки, змии, надземни и подземни гризачи.

  Областите за употреба на уреда са градини, ниви или други области на открито, където пребивават нежеланите вредители. Финната електроника на уреда съчетана с ефективен соларен модул гарантират безупречната му работа. Уредът прогонва ефикасно къртици, сляпо куче, подземни и надземни гризачи, мравки, змии.

  Инсталация и подръжка Забийте алуминиевата сонда на уреда Isotronic до ¾ от дължината и в земята. Отстранете фолиото от капака на соларната батерия (само тогава соларната батерия се активира). За да включите уреда изберете режима на работа от превключвателеля намиращ се под долната част на кутията. С това уредът е готов за работа.

  Видове работа на уреда

  1. (1х натискане): излъчване на честотен тон;
  2. (2х натискания): излъчване на вибрация;
  3. (3х натискания): излъчване на честотен тон+вибрации (паралелна работа);
  4. (4х натискания); излъчване честотен тон+вибрации (със смяна на излъчванията);
  5. (5х натискания): изключване на уреда.

  Контролирайте редовната работа на функциите на уреда Isotronic. Ако функциите не се изпълняват правилно, то е необходимо да се смени акумулаторната батерия.

  Подмяна на акумулаторна батерия
  1. Свалете прозрачния капак на кутията.
  2. Извадете внимателно от кутията соларния панел и лежащата под него акумулаторна батерия. Внимавайте за това, че кабелните връзки между соларния панел и акумулатора да останат непокътнати и неувредени.
  3. Отстранете старият акумулатор от държача.
  4. Поставете новия акумулатор (тип Ni-MH с 1,2 V и 850 mA). При това внимавайте за спазване на правилния поляритет, както е показано в основата на държача на акулулатора.
  5. Поставете внимателно соларния панел отново върху акумулатора.
  6. Поставете отново прозрачния капак върху кутията (натиснете по-здраво).

  Технически данни

  Захранванващо напрежение: 2 акумулатора тип Ni-MH с 1,2 V и 850 mA. При нужда акумулаторите могат да се сменят.
  Кутия: устойчива на атмосферни влияния със стабилна алуминиева сонда.
  Област на действие: около 1000 кв.м в зависимост от състава на почвата.
  Честота на излъчване: около 400- 1000 Hz +- 50 Hz, саморегулираща се.
  Включване в работа: с 5 степенен бутон.
  Захранване: с поликристални соларни клетки.
  Интервали на работа: на около 3 секунди включване и на около 57 секунди изключване.
  Резервно напрежение: уреда издържа до 6 дни без светлина.

  Готовност за работа: уредът е готов за работа и за зареждане на акумулатора дори и при незначителна слънчева светлина.

  Внимание: Важни указания за акумулатора: Акумулатора се намира под законови изисквания. След излизане на уреда от употреба, същия трябва да се изхвърли в местата за събиране на специални отпадъци. Не изхвъляйте уреда в местата за домакински отпадъци. Акумулаторът да се изхвърля само в разредено състояние за да се избегне късо съединение с кабелите.

  Указания за сигурност Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност. Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.

  При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания. Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист. Призводителя или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.

  Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.

  Общи указания: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.

  Указания за опазване на околната среда: след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.

  Безплатна доставка в България!

bottom of page