top of page

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Безплатна доставка на уреди Isotronic за цяла България! Доставката се осъществява в течение на 1-2 дни след потвърждение на поръчката. Ние работим с куриер Спиди. Плащането се извършва в момента на получаване на доставката. При доставка в Събота - поръчките се получават от офис на Спиди. На всички уреди от Isotronic се дава официална заводска гаранция от 24 месеца и пълно сервизно обслужване на територията за цяла България.

+359 877 293 664

isotronic.bulgaria@gmail.com

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:


1. Отказът следва да бъде направен в срок от 30 (тридесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

2. Потребителят е длъжен да информира ПРОДАВАЧА за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.
 

- за целта Потребителят следва да изпрати информация за връщане в свободна форма  на ел.адрес isotronic.bulgaria@gmail.com или да се обади на телефон 0877 293 664.

В информацията за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която ПРОДАВАЧА следва да възстанови платената сума.


Стоката следва да се върне на ПРОДАВАЧА в състоянието, в което е била доставена на Потребителя. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.


Адрес за връщане на стоката: град Варна, ЗПЗ, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна, сграда А1, за фирма Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД.

3. Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
 

- стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;

- стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

- стоката е окомплектована с всички аксесоари,гаранционна карта, указания и инструкции;

- приложена е фактура /касов бон/, с която стоката е получена;

- На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ПРОДАВАЧЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока в следните случаи:

1. ПРОДАВАЧЪТ отбива от заплатената сума 20% и възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/.  

2. ПРОДАВАЧЪТ отбива от заплатената сума 30% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.

Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от ПРОДАВАЧА явни дефекти на стоката.

Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

ЗАМЯНА

Замяната на стоката означава, че Потребителят желае да върне на ПРОДАВАЧА вече доставена му стока поради:

 

- констатиран от Потребителя фабричен дефект и да получи идентична на върната стока;

- желание от Потребителя стоката да бъде подменена с идентична /по цвят, предназначение или др.характеристики/.


Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна устно по телефон 0877 293 664 или в писмен вид на ел. адрес isotronic.bulgaria@gmail.com

Искането за замяна в случаите когато Потребителят желае стоката да бъде подменена с идентична /по цвят, предназначение или др.характеристики/ следва да бъде направено в срок от 30 (тридесет) дни, считано от деня на доставката на стоката .

Разноските по връщането на стоката до ПРОДАВАЧА с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от ПРОДАВАЧА явни недостатъци на стоката.

РЕМОНТ

В случайте, когато потребителя установи, че уреда не фунционира според своето предназначение, то той трябва да се обади на телефон 0877 293 664 или в писмен вид на ел. адрес isotronic.bulgaria@gmail.com и да потърси съдействие от наш служител. Стоката за ремонт се изпраща на адрес:  град Варна, ЗПЗ, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна, сграда А5, за фирма Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД. Разходите по обратното изпращане на стоката от Потребителя към Продавача са за сметка на Потребителя. В случай на фабрични и явни дефекти установени от ПРОДАВАЧА след обратното получаване на стоката разходите по подмяна, ремонт и куриер обратно към Потребителя в рамките на гаранционния срок са за сметка на Продавача. В случайте на неправилна експлоатация,  съхранение или извършване на ремонт от страна на Потребителя, ремонта и куриерските разходи в двете посоки са за сметка на Потребителя.
 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Нашият сайт не изисква регистрация. Личните Ви данни, попълнени в сайта са необходими за обработка на вашата поръчка. Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД гарантира, че обработва тази данни добросъвестно, в съответствие с ЗЗЛД и няма да ги предоставя на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

Доставчикът/куриерът/ не знае какво е съдържанието на пратката с изключение на задължителното описание в товарителницата, което е "материали" или "уред".

За изпълнението на Вашата заявка "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

Име
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци:

Фирма
Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

 

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД.  За изпълнение на поети задължения по изпълняване на Вашите поръчки "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД  може да предостави личните Ви данни на дружества, предоставящи куриерски услуги.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
- Правото на достъп до личните данни, които Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
- Правото да искате от Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@thbd-bg.com;
- Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
- Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от Ти Ейч Би Дистрибюшън, в случай че са налице условия за това;
- Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
- Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: office@thbd-bg.com ;
- Правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ съгласно Закона за защита на потребителите
 

Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Име и адрес на регистрация: – Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД, вписана в Търговския Регистър в България с фирмено дело 1156/26,06,1997 на ВОС, номер 25,том 130 стр 123, със седалище на управление гр. Варна. ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна сграда А1.
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
3. Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;
4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- Офис и склад  на адрес: гр. Варна, ул. «Перла» Западна промишлена зона, Логистичен парк Варна, сграда А1.
- тел.: 052 731 253; 052 731 187 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
- e-mail: isotronic.bulgaria@gmail.com
5. Начините за Доставка са описани подробно в настоящата рубрика.
6. Ние не изискваме авансово плащане. Вие заплащате поръчаните продукти в момента на тяхното получаване, с което договорът за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.
7. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС.
8. Продуктите отговарят на всички нормативни документи свързани с разпространението и продажбата им.

bottom of page